H. H. Dr. Pranav Pandya

Total videos : 1022

Yug Geeta Discourse by Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | DSVV 23rd March 2017

Yug Geeta Discourse by Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | DSVV 23rd March 2017

Excellence Through Yoga by Shraddhey Dr. Pranav Pandyaji At SVYASA Bangalore | March 20 2016

Excellence Through Yoga by Shraddhey Dr. Pranav Pandyaji At SVYASA Bangalore | March 20 2016

National Zonal Seminar | Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | 20 March 2017 Shantikunj Haridwar

National Zonal Seminar | Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | 20 March 2017 Shantikunj Haridwar

National Zonal Seminar With Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | March 18 2017 Shantikunj Haridwar

National Zonal Seminar With Shraddhey Dr. Pranav Pandya ji | March 18 2017 Shantikunj Haridwar

राष्ट्रीय ज़ोनल संगोष्ठी । National Zonal Seminar Part 01 | 18 March 2017 Shantikunj...

राष्ट्रीय ज़ोनल संगोष्ठी । National Zonal Seminar Part 01 | 18 March 2017 Shantikunj Haridwar

Meditation ( विपश्यना ध्यान ) - Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, | 16th March 2017

Meditation ( विपश्यना ध्यान ) - Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, | 16th March 2017

Holi ( Holika Dahan 2017 ) Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, Haridwar 12 March 2017

Holi ( Holika Dahan 2017 ) Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, Haridwar 12 March 2017

Holi ( Holika Dahan 2017 ) Celebrations at Shantikunj, Haridwar 12 March 2017

Holi ( Holika Dahan 2017 ) Celebrations at Shantikunj, Haridwar 12 March 2017

Utsav 2017 @ Culture Programme At Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar

Utsav 2017 @ Culture Programme At Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar

Guwahati Gayatri Chetna Kendra Bhumi Pujan With Shraddhey Dr. Pranav Pandyaji | 06 March 2011

Guwahati Gayatri Chetna Kendra Bhumi Pujan With Shraddhey Dr. Pranav Pandyaji | 06 March 2011

Abhishek - Pragyeshwar Mahadev - Mahashivratri - Dev Sanskriti University, Haridwar (24 Feb. 2017

Abhishek - Pragyeshwar Mahadev - Mahashivratri - Dev Sanskriti University, Haridwar (24 Feb. 2017

Meditation ( Meditation of Heart ) - Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, | 17th Feb. 2017

Meditation ( Meditation of Heart ) - Discourse by Shraddheya Dr. Pranav Pandya, | 17th Feb. 2017