20th Gyan Diksha Samaroh- Dev Sanskriti Vishwavidyalaya- Part 1 (16 Jan, 2012)

Viewed: 1034  
Starting of 20th gyan diksha samaroh
03:10-Ad.S.d. Sharma
10:50-song namo ved mata
15:20-Ad.Gauri Shankar bauji
27:17-Ad.Ram Prakash pandey
"Apne liye kathorta dusro k liye udarata"
42:08-Diksha sanskar
01:01:01- Diksha sankalp by Ad. Dr. Sahab


Comments

Post your comment