Discourse on Karmsheel, vishvasi karyakarta ki kahani by Shri Kessari kapil ji during Rajat jayanti of Shaktipeeth

Viewed: 1783  
02:42 - Song He Hansvahini Jagdambe...
06:21 - Vayakti Nirman ke liye Shaktipeeth ki sthapna guruji ne ki the by Dr. shahib
15:42 - Guru ke samne Pardarshita by Shri Vireshwar upadhaya
29:32 - Karmsheel, vishvasi karyakarta ki kahani shri Kessari Kapil ke Dawara.
42:26 - Gurudev ne hame mahanta ke rasete chalaya badapan ke raste nahin by Shri GoriShankar ji
56:57 - Song Chalo Gurudev ke sapne sajane ke shapth le len
01:01:09 - Not make and be but be and make by Dr. Shahib
01:10:42 - Lal Mashal ki sakshi me sankalp during Rajat jayanti of Shaktipeeth

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 90,song,Discourses of Dr...
@0:2:55
Song :- He Hansvahini Jagdambe...
@0:6:23
Discourse on Shaktipeeth Kisliye bane hai by Dr. P...
@0:15:48
Discourse on Guru ke samne Pardarshita rakhe by vi...
@0:42:46
Discourse on Gurudev ne hame mahanta ke rasete cha...
@0:56:56
Song - Chalo Gurudev ke sapne sajane ke shapth le ...
@1:1:9
Discourse on Not Make and Be but Be and Make by Dr...
@1:10:42
Lal Mashal ki sakshi me sankalp during Rajat jaya...


Comments

Post your comment