V.C. of DSVV Sh. S.P. Mishra during Gyan Diksha

Viewed: 1323  
01:05 - Gyan Diksha Samaroh in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya.
02:56 - Song :- He Guruvar he Jag Janne ma
06:26 - V.C. of DSVV Sh.SP Mishra during Gyan Diksha
10:25 - Diksha ki Prishtbhumi by Sh. Gorishankar ji during Gyan Diksha
14:03 - Diksha Karmkand during Gyan Diksha
19:22 - Diskha Sankalph by Dr. Sahib during Gyan Diksha
29:05 - Lecture of Chief Guest Shri M. Ramchandran ji during Gyan Diksha
35:42 - Ab Navyug ki Gangotri se Bahi Gyan ki Dhara he Song
37:50 Lecture of chanslar DSVV :- Dr. pranav pandya

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 106 ,Gyan Diksha Samaroh...
@0:1:5
Gyan Diksha Samaroh in Dev Sanskriti Vishwavidyala...
@0:2:56
Song He Guruvar he Jag Janni ma
@0:10:25
Diksha ki Prishtbhumi by Sh. Gorishankar ji during...
@0:14:3
Diksha karmkand during Gyan Diksha
@0:19:52
Diksha Sankalpah by Dr. Shahib during Gyan Diksha
@0:29:5
Lecture of Chief Guest Shri M. Ramchandran ji duri...
@0:35:42
Ab Navyug ki Gangotri se Bahi Gyan ki Dhara he Son...
@0:38:8
Discourse of Dr. Sahib on Gyan Diksha during Gyan ...


Comments

Post your comment
Nikita Parmar
2018-03-06 14:24:06
Very nice musicians. Jay Gayatri... Jay Gurudev Pandit Shreeram Sharmajee
AVNS KUMAR
2016-10-25 08:08:58
very very happy
munnabhai
2013-10-08 20:17:54
Very good