Discourse by Dr. Sahib during Vasant parv

Viewed: 875  
01:41 - Dhavaja Arohan and song( o Dharam ki pataka...),Dance
11:30 - Guru diksha sankalpah By JiJi and shradhay during Vasant parv
13:49 - Vasant parv vishesh
17:08 - Song:-Darbar hajaro he tumsa darbar kahan
22:47 - Song :-Guru ki chhaya me saran jo aa gaya
26:51 - Discourse by Shail jiji during Vasant parv
37:12 - Song:-Abki bar vasant parv aise sabhi manayegen
41:54 - Discourse by Dr. Sahib during Vasant parv

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 94,song,Vasant parv, Dis...
@0:1:41
Dhavaja Arohan and song( o Dharam ki pataka...),Da...
@0:11:30
Guru diksha sankalpah By JiJi and shradhay during ...
@0:13:49
Vasant parv vishesh
@0:17:8
Song:- Darbar hajaro he tumsa darbar kahan
@0:22:54
Song: - Guru ki chaya me saran jo aa gaya
@0:26:57
Discourse by Shail Jiji during Vasant parv
@0:37:26
Song: - Abki bar vasant parv aise sabhi manayegen


Comments

Post your comment
anjana
2013-09-04 00:26:56
jaygurudev