Birth Centenary Celebrations at Gayatri Chetna Center, New Jersey - July 2011 (Day 3)

Viewed: 1305  
Bal Sanskarshala New Jersey pro.:-00:01 Chanting mantras and lecture of Dr. pranav pandya. 11:22 Dance- Janmshtabdi varsh aa gaya.
17:00 Dance- Shanti kunj gurukul hai pavan.
25:30 Drama-Nav yug ki gangotri se (bhav samvedana ki gangotri)-deffrens of shicsha and vidhaya.
48:35 Song:- Ek tumhi aadhar satguru.


Comments

Post your comment