Mahan abhiyan ki virat yojana aur hamare bhavi dayitav Shraddhey Dr. Sahib

Viewed: 1127  
01:37 - Mahan abhiyan ki virat yojana aur hamare bhavi dayitav Shraddhey Dr. Sahab Instructing Ways Of Geeta How Yug Parivartan Will Take place. Follow Your Guru, Gayatri in Every Heart In Every House.
26:23 - Yoga Asanas, Pranayam for asthma
44:40 - Indipendent day Cultural Program in Shantikunj
44:45 - National anthom
44:58 - dance on Ma Sharde gyan de vardan de
47:06 - Dance of pragya peeth student on aaj yug ne hame he pukara
51:54 - Dance ham he balak Shantikunj ke
47:06 - Dance of pragya peeth student on aaj yug ne hame he pukara
51:53 - Ham Balak Shantikunj ke Shantikunj hamara dance
57:51 - Dance on Bharat hamko jaan se payara hai

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 62,discourse by Dr. Sahi...
@0:24:46
Yog Asan and pranayam for asthma
@0:44:40
Indipendent day Cultural Program in Shantikunj, na...
@0:44:58
Dance on Ma Sharde gyan de during Independent day...
@0:47:6
Dance of pragya peeth student on aaj yug ne hame ...
@0:51:53
Ham Balak Shantikunj ke Shantikunj hamara dance d...
@0:57:50
Dance on Bharat hamko jaan se payara hai


Comments

Post your comment