Ganga Safai on World Environment Day by Gayatri Pariwar: 5 June, 2012 - Full Video

Viewed: 1102  
Ganga Safai on World Environment Day by Gayatri Pariwar: 5 June, 2012
Starting: Address by Senior Swam Sewak of Shantikunj along with Shri Gauri Shankar Ji - Manager, Shantikunj.
4:53 mins --> Recording of Cleaning Activity.

@0:4:53
Ganga Safai on World Environment Day - 5 June, 20...


Comments

Post your comment
Jamdhade Kailash bhai Nivrutti
2012-06-08 22:59:49
Ganga Hamari Maa Hai Maa Hamesha hamara accha hi soch ti hai to ku na ham bhi maa ke bare me thodsa yogdan na de.