GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->d.evocation by shailjiji

Viewed: 812  
1.00:31- Pragya Geet-ab navyug ki gangotry se....
2.6:51- Evocation By Dr. Pranav Pandya about gurupurnima .
3.15:34-GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->
a.15:54- Diksha Sanskar By Shail Jiji.
b.16:56 -pujan
c.19:56-pragya geet-gyan ganga chalchala uthi...
d.26:40- Evocation By Shail Jiji.
e.32:58-evocation by Dr. Sahab About Gayatri And Its Prosperity.
f.41:52-pranam and darsan

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 38 -gayatri jyanti 2003 ...
@0:0:31
Ab Navyug Ki Gangotri Se Bahi Gyan Ki Dhara Hai- ...
@0:6:51
Evocation By Dr. Pranav Pandya about gurupurnima .
@0:15:34
GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->a.gurudiksha
@0:16:54
GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->b.pujan
@0:19:56
GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->c.song-gyan gang...
@0:32:58
GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->e.evocation by d...
@0:41:52
GAYATRI JYANTI CELEBRATION(2003)->f.pranam and dar...


Comments

Post your comment