Song janm kia awal kheda me sara jagt nihal kia.......

Viewed: 14725  
0:29 Awalkheda me Yagya and Purnahuti
13:55 Song Guru bin gyan nai re......
15:25 Ad. Dr. Sahab on Importance of guru on the occasion of Awalkheda yagya.
18:25 Ad. Shail jiji on the occasion of Awalkheda yagya.
23:50 Song janm kia awal kheda me sara jagt nihal kia.......
28:57 Evocation by Ad. Shail jiji On women awakening at
34:40 Song Ram aur Shri ram ek hai duniya jan na payi..
39:24 Ad. Dr. Sahab on gayatri mahamantra at awalkheda
46:35 Song Janm ki mati leke nikle kranti machane ko....

@0:0:0
Pratham Purnahuti Awalkheda: Gayatri Yagna And Gur...
@0:0:29
Awalkheda me Yagya and Purnahuti
@0:13:55
Song Guru bin gyan nai re......
@0:15:25
Ad. Dr. Sahab on Importance of guru on the occasi...
@0:18:25
Ad. Shail jiji on the occasion of Awalkheda yagya.
@0:28:57
Evocation by Ad. Shail jiji On women awakening at ...
@0:34:40
Song Ram aur Shri ram ek hai duniya jan na payi..
@0:39:24
Ad. Dr. Sahab on gayatri mahamantra at Awalkheda
@0:46:35
Song Janm ki mati leke nikle kranti machane ko....


Comments

Post your comment