Yug Pravah Gayatri Jayanti Parv 19 June 2013 (Yug Pravah 222)

Viewed: 987  
1.Yug Pravah 222 ( Yug Pravah Video Magazine ) Gayatri Jayanti Parv 19 June 2013.0:0:0
2.Maa Gayatri Ke Swarup(song),Ganga hay kaya to Gayatri Swarup Hay.0:15:8
3.Udbhodhan (Gayatri Jayanti Parv)-Resp.Shail JiJi.0:33:11
4.Gayan Kranti Ka Varsh Anutha.0:58:40
5.Udbhodhan (Gayatri Jayanti Parv)-Dr.Shab.1:6:33

@0:15:8
Maa Gayatri Ke Swarup (song), Ganga hay kaya to...
@0:33:11
Udbhodhan (Gayatri Jayanti Parv) - Resp. Shail Ji...
@0:58:40
Gayan Kranti Ka Varsh Anutha
@1:6:33
Udbhodhan (Gayatri Jayanti Parv) - Dr. Shab


Comments

Post your comment