*7th Jan 2018_Ashwamedh Yagya Mangalagiri* | Mangalagiri, Andra Pradesh

Viewed: 291  
*7th Jan 2018_Ashwamedh Yagya Mangalagiri* | Mangalagiri, Andra Pradesh

@0:19:4
Guru Vandana in hindi and telugu langauge - Ashwam...
@1:59:52
Pragya Geet - Guru bin gyan nhi nhi re, Ashwamedha...
@2:15:15
Guru Diksha Sanskaar, Ashwamedha Yagya Mangalagiri...
@6:3:4
Pragya Geet - Sarve Bhavantu Sukhina, Ashwamedha Y...


Comments

Post your comment
Nutan kumar sahu
2018-04-03 15:05:24
Thanks
Mukesh Kumar netam
2018-03-01 21:22:44
9755261098

2018-01-11 15:08:17

2018-01-11 15:07:29