Diksha ki Prishtbhumi by Sh. Gorishankar ji during Gyan Diksha


viewed=1453Category :
senior disciples  


01:05 - Gyan Diksha Samaroh in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. 02:56 - Song :- He Guruvar he Jag Janne ma 06:26 - V.C. of DSVV Sh.SP Mishra during Gyan Diksha 10:25 - Diksha ki Prishtbhumi by Sh. Gorishankar ji during Gyan Diksha 14:03 - Diksha Karmkand during Gyan Diksha 19:22 - Diskha Sankalph by Dr. Sahib during Gyan Diksha 29:05 - Lecture of Chief Guest Shri M. Ramchandran ji during Gyan Diksha 35:42 - Ab Navyug ki Gangotri se Bahi Gyan ki Dhara he Song 37:50 Lecture of chanslar DSVV :- Dr. pranav pandya

Release date : 12-03-2005

Write Your Comments Here: