Sanskriti Darshan Gayatri Mahamantra


viewed=2997Category :
gayatri  


00:30 - Discourse of Dr. Paranav Pndya ji on Sadguru, Guru jo hame andhkar se parkash ki taraph le jaye 13:00 - Song:- Yagya Mahima 16:17 - AWGP News 26:07 - Surbhit Smritiya By Dr. N. Thakur with Guruji 31:48 - Sanskriti Dharshan Gayatri Mahavidya

Release date : 12-01-2005

Write Your Comments Here: