Treatment of depression by yoga:-(aasana, pranayam,sathkarm)


viewed=2268Category :
documentary  


01:28 - Hmare karay ke piche aik bahut badi chaal chipi hai bahut badi jimmedari chhipi hai,hamara ekant me jana jmane ke phayde ke liye P.P.gurudev amritvani. 16:27 - Geeta Class by Dr Shahab in DSVV.ana): 31:51 Treatment of depression by yoga therepy:- tadasan,tiryaktadasan,katichakrasan,surynamaskar(12stap),shimhasan,siddasan, pranayam:- nadishodhan,bhastrika. sathkarm:- jalneti,kapal bharti, vaman(kunjal), 53:11 meditation clasess by Dr. sahab in dsvv.

Release date : 12-01-2005

Write Your Comments Here: