Pragya Geet- Hame Bhakti Do Maa Hame Shakti Do Maa


viewed=3241


Yugpravah 235.0:0:0 1.Gayatri Shakti Peeth Ka Lokarpan Programme Najibabad, Youth Group Kolkata Every Sunday Organiging A Tree Plantation Programme.0:1:4 2.Navratra and Ganesh Pooja MeVisherjit Murtiyo Par Ek Special Programme By the M.P Buranpur(Surya Tapti Nadi).0:3:3 3.Pushkar Ka Kartik Mela , JanJagran Rath Yatra, 150 Century Vivekanand Vivek Rath Yatra.0:3:38 4.Surbhit Smritiya - Santosh Kumar(Bihar).0:7:11 5.Introducation Of D.S.V.V and Shantikunj,2nd Convocation,3rd Convocation,4th Convocation,Diya Programmes.0:10:42 6.Development Of Devsanskriti Vishwavidyalaya(During 11years),International Confrances.0:24:5 7.Pragya Geet- Hame Bhakti Do Maa Hame Shakti Do Maa.0:25:33 8..Amratvani-Gurudev.0:36:57

Release date : 04-12-2013

Write Your Comments Here: