Dr. Pranav Pandya invocation on Guru:Guru Supatra ko deta hai.


viewed=916Category :
h. h. dr. pranav pandya  spiritual discourses  


Dr. Sahib Discourse on guru pahala kam Atmiyata ka vistar, dusra kam Vidya ka vistar Guru Govind Dou Khade Kako lage panv, Balihari Guru apne Govind Dio vataye Guru samast rupo me hamare charo taraf vidhman hai bus hame mahsus karne ki jarurat hai.

Release date : 30-11--0001

Write Your Comments Here: