Dr. Pranav Pandya views on Vasant Parve:discipline is necessary for everyone.


viewed=769Category :
h. h. dr. pranav pandya  vasant panchami  


Khud ko discipline karke,jivan ko systemetic vanakar,jivan ki dishadhara ko suniyojit vanakar ham apne aspas ke parikalp ko shrath vanane ki kosis kare. Iske lie kud ka atam parikshan kare ,diary writing kare .

Release date : 30-11--0001

Write Your Comments Here: